Referencie 2011

Rámcová zmluva na dodávku 2ks transformátorov 40MVA