Referencie 2011

Fotovoltická elektráreň 16kWp na streche Obecného úradu Vlachy, okr. Liptovský Mikuláš

V júni 2011 sme do prevádzky uviedli Fotovoltickú elektráreň na streche Obecného úradu Obec Vlachy v okrese Liptovský Mikuláš. Výkon elektrárne je vyvedený do vlastnej spotreby Obecného úradu, vyrobené prebytky elektriny dodáva do siete distribučnej sústavy SSE-D.