Referencie 2011

Dodávka a montáž výkonového Transformátora 78MVA pre PPC Bratislava