Referencie 2011

Dodávka VN rozvádzača NXAIRP a NXPLUSC pre PPC Bratislava