Referencie 2011

Dodávka 11ks VVN vypínačov 123kV, projekt rekonštrukcia TR 110/22 Žiar nad Hronom