Referencie 2011

Vyvedenie výkonu z bioplynovej elektrárne PD Smolinské 1MW