Referencie 2018

Štúdia realizovateľnosti FVE 0,5MW

Názov zákazky/projektu:

Štúdia realizovateľnosti a efektivity vybudovania Fotovoltického zdroja vo variantoch výkonov 0,3 - 0,6 MW. 

Zákazník: VUPEX, a.s.

Koncový zákazník: Bratislavská Teplárenská, a.s.

Termín realizácie: 11/2017 - 01/2018

 

Popis:

Predmetom štúdie bolo posúdenie možnosti realizácie a pripojenia fotovoltického zdroja v štyroch variantoch 0,3MW až 0,6MW ON-GRID a v jednom variante 0,3MW OFF-GRID z hľadiska priestorových možností a navrátnosti investície.

Na modelovanie používame výkonný software, ktorý berie do úvahy tienenie a všetky poveternostné podmienky lokality. 

Projektový manažér:

Martin Tomáň