Referencie 2018

VN odpínač 33kV pre Slovenskú Elektrizačnú Prenosovú Sústavu - ESt 420kV Podunajské Biskupice

Názov zákazky/projektu:

„ Prechod rozvodne 400kV Podunajské Biskupice na rozvodňu nového typu“

Zákazník: SPIE ELektrovod, a.s.

Koncový ákazník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Termín realizácie: 08/2017 - 02/2018

Popis: 

Poistkový odpínač je určený pre siete VN. Poistkový odpínač je elektrický prístroj, ktorý slúži na viditeľné rozpojenie elektrického obvodu alebo viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napätia. Ide o bezpečnostnú funkciu pri práci na vypnutom (odpojenom) elektrickom zariadení. Vo vypnutej polohe spĺňa izolačné požiadavky na odpojovacie vzdialenosti stanovené pre odpojovač. Na rozdiel od odpojovača môže vypínať a zapínať menovitý prúd, ale nemôže vypínať skratový prúd, hoci po určitú dobu ho môže prenášať. Pokiaľ má predradenú poistku, odpínač vypína menovité prúdy a poistka skratové prúdy. 

Odpínač je zapojený na terciár autotransformátora T401 v ESt 400kV Podunajské Biskupice.

Typ: LBS 36 - 400

Výrobca: COELME EGIC Taliansko 

 

Projektový manažér:

Ing. Martin Tomáň