Referencie 2018

2x VN odpínače 33kV pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu - ESt 420kV Špiská Nová Ves

Názov zákazky/projektu:

„ Prechod rozvodne 400kV Špiská Nová Ves na rozvodňu nového typu“

Zákazník: EGEM, a.s.

Koncový ákazník: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Termín realizácie: 02/2018 - 08/2018

Popis: 

Poistkový odpínač je určený pre siete VN. Poistkový odpínač je elektrický prístroj, ktorý slúži na viditeľné rozpojenie elektrického obvodu alebo viditeľné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napätia. Ide o bezpečnostnú funkciu pri práci na vypnutom (odpojenom) elektrickom zariadení. Vo vypnutej polohe spĺňa izolačné požiadavky na odpojovacie vzdialenosti stanovené pre odpojovač. Na rozdiel od odpojovača môže vypínať a zapínať menovitý prúd, ale nemôže vypínať skratový prúd, hoci po určitú dobu ho môže prenášať. Pokiaľ má predradenú poistku, odpínač vypína menovité prúdy a poistka skratové prúdy. 

Odpínač je zapojený na terciár autotransformátora T401 a T402 v ESt 400kV Špiská Nová Ves.

Typ: LBS 36 - 400 vrátane poistiek 400A

Výrobca: COELME EGIC Taliansko 

 

Projektový manažér:

Ing. Martin Tomáň