Referencie 2012

Vyvedenie výkonu z bioplynovej stanice Stredné Plachetnice

Dodávka montáž, pripojenie do distribučnej siete  uvedenie do prevádzky kioskovej betónovej trafostanice pre vyvedenie výkonu z bioplynovej stanice Stredné Plachetnice, diaľkové riadenie s ďiaľkovým spojením na dispečing distribučnej spoločnosti, vybavenie dokumentov a technická konzultácia s distribučnou spoločnosťou, technická podpora pri realizácii a uvádzaní do prevádzky.