Referencie 2012

Dodávka výkonového transformátora 78 MVA

Dodávka a montáž výkonového transformátora 78 MVA 110/11,5kV s hasiacim systémom SERGI