ZARIADENIA VN

Ing. Matej Kučera
oddelenie VN techniky

Tel.: +421 2 21 02 86 65
Mobil:+421 903 632 652
E-mail: matej.kucera@powerservice.sk

  • vn rozvádzače

V našom portfóliu s nachádzajú rozvádzače pre primárne aj sekundárne siete izolované plynom SF6 aj vzduchom, ktoré sa vyznačujú vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou, hospodárnosťou a nízkou náročnosťou na údržbu. Zariadenia izolované plynom majú bez údržbovú prevádzku počas celej doby životnosti bez potreby dopĺňania plynu SF6, sú kompaktné pre napäťové hladiny od 6 do 40,5 kV.
 

  • vn spínacie zariadenia a istiace zariadenia

Naša firma sa zaoberá predajom odpojovačov, odpínačov, vákuových vn vypínačov a stýkačov vysokej kvality, ktoré majú široké uplatnenie v rôznych oblastiach energetiky a priemyslu sú dostupné v rôznych napäťových hladinách do 36kV. Poistky vhodné pre vnútorné aj vonkajšie rozvádzače, s vysokou vypínacou schopnosťou pre napäťové hladiny 3,6 až 36 kV.