ZARIADENIA VVN

Ing. Martin Tomáň
oddelenie VVN techniky

Tel.: +421 2 21 02 86 67
Mobil: +421 903 562 672
E-mail: martin.toman@powerservice.sk


V našom portfóliu ponúkame zariadenia od renomovaných výrobcov od 33kV po 550kV:

  • Výkonové vypínače 
  • Kompaktné a zapuzdrené rozvodne
  • Zvodiče prepätia
  • Odpájače
  • Prístrojové transformátory
  • Ponúkame služby v oblasti riadenia projektov v oblasti VVN.