TRANSFORMÁTORY

Ing. Matej Kučera
oddelenie transformátory

Tel.: +421 2 21 02 86 65
Mobil: +421 903 632 652
E-mail: matej.kucera@powerservice.sk


Všetky transformátory sa navrhujú presne podľa požiadaviek zákazníkov a účelu použitia takže vieme vyhovieť každej špecifickej požiadavke. Dodávka, montáž, diagnostika a servis transformátorov pre všetky napäťové hladiny.

  •  Výkonové a distribučné transformátory

- do 400 kV s výkonom až do 500 MVA

  • Špeciálne transformátory

- pre napájanie oblúkových pecí s prepínačom odbočiek pod záťažou
- pre napájanie indukčných pecí s prepínačom odbočiek bez záťaže
- usmerňovačové transformátory
- trakčné transformátory
- nulové uzemňovacie transformátory

  • Reaktory a kompenzačné tlmivky

- reaktory na znižovanie skratových prúdov
- kompenzačné tlmivky