SERVIS

Ing. Martin Vojtek
oddelenie servis

Tel.: +421 2 21 02 86 68
Mobil: +421 917 574 802
E-mail: martin.vojtek@powerservice.sk
 

Servisné činnosti a služby

  • diagnostika, kontrolné činnosti a revízia EZ bez potreby demontáže vrátane testov a rozborov
  • kompletná prípadne čiastočná modernizácia EZ (retrofity) podľa požiadaviek zákazníka
  • servis, opravy a revízne činnosti pre výkonové olejové transformátory VN a VVN
  • dodatočná inštalácia nových EZ a prístrojov podľa potrieb zákazníka
  • malé, stredné a generálne opravy EZ
  • montážne a demontážne práce v plnom rozsahu, vrátane šéfmontáže
  • zabezpečenie originálnych náhradných dielov priamo z výrobného závodu, prípadne výroba náhradných dielov
  • odborné prevedenie resp. odborné vedenie opravy – šéfmontáže, uvedenia do prevádzky vrátane dodania kompletnej dokumentácie
  • zabezpečenie likvidácie SF6 plynu