2016

Fotovoltická ostrovná elektráreň 1 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltické zariadenie – ostrovná prevádzka s batériou, inštalovaný výkon FV panelov: 1kWp

 Zákazník:

Fyzická osoba

Termín realizácie:

Október 2016

Popis: 

Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky ostrovného fotovoltického elektrického zdroja o výkone 1 kWp na poľovníckej chate vrátane bleskozvodu.

Projektový manažér:

Martin Tomáň