2016

Fotovoltická elektráreň 6,3 kWp

Názov zákazky/projektu:

Fotovoltické zariadenie: Malý zdroj – 6,3 kWp s akumuláciou el. energie o kapacite 10kWh

Zákazník:

Fyzická osoba

Termín realizácie:

August 2016

Popis: 

Návrh, dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky fotovoltického elektrického zariadenia  o výkone 6,3 kWp s batériou o kapacite 10kWh – Liptov.

Projektový manažér:

Martin Tomáň