2016

Dodávka zvodičov prepätia VVN – 9 ks

Názov zákazky/projektu:

Dodávka zvodičov prepätia VVN pre sieť ZSDis 110kV - rámcová zmluva.

Zákazník:

Západoslovenská distribučná, a. s.

Termín realizácie:

Apríl 2016

Popis: 

Dodávané zvodiče typu TRIDELTA SBKC 102/10.3.

Projektový manažér:

Martin Tomáň