2016

Dodávka zvodičov prepätia VVN – 6 ks

Názov zákazky/projektu:

Dodávka metaloxidových zvodičov prepätia VVN

Zákazník:

LiV ELEKTRA, a. s.

Termín realizácie:

September 2016

Popis: 

Metaloxidové zvodiče typu TRIDELTA SBKC 96/10.3, vrátane počítadiel zvodov DCC2.

Projektový manažér:

Martin Tomáň