2016

Dodávka odpojovačov 123kV - 16 ks

Názov zákazky/projektu:

Dodávka odpájačov 123kV pre distribučnú sústavu Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Zákazník:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Miesto a termín realizácie:

August 2016

Elektrické stanice TR110kV

Tr 110/22kV Banská Štiavnica

2 ks –  Trojpólový vývodový odpojovač uzemňovačom, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD-E 123 – august 2016;

4 ks – Trojpólový odpojovač, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD 123– august 2016;

2 ks – Trojpólový odpojovač, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD 123 – august 2016;

 

Tr 110/22kV Kremnica

2 ks –  Trojpólový vývodový odpojovač uzemňovačom, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD-E – august 2016;

4 ks – Trojpólový odpojovač, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD 123  – august 2016;

2 ks – Trojpólový odpojovač, póly paralelne vedľa seba typ COELME CBD 123 – august 2016;

Popis: 

Dodávka z titulu rámcovej zmluvy. Súčasťou dodávky bolo zaškolenie pracovníkov, ktorí inštalovali zariadenie a tiež prevádzkového personálu rozvodní. Dodávka okrem toho obsahovala STD a potrebné certifikáty. Výrobca odpájačov je Taliansko – USA– Francúzka spoločnosť COELME EGIC, ktorú zastupujeme na Slovensku v rozsahu inžinieringu, dodávok, nastavenia, školenia a servisu. Odpájače typu CBD sú vyrobené v Taliansku.

Projektový manažér:

Martin Tomáň