2016

Dodávka zvodičov prepätia VVN - 132 ks

Názov zákazky/projektu:

Dodávka zvodičov prepätia VVN pre sieť SSE-D 110kV vrátane počítadiel zvodov  - rámcová zmluva.

Zákazník:

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Miesto a termín realizácie:

Elektrické stanice TR110kV

3 ks - Zvodič prepätia 110kV TRIDELTA, typ SBK- IV 102/10.3 - október 2016

3 ks - Monitorovacie zariadenie preskokov typ DCC-2 - október 2016

12 ks - Zvodič prepätia 110kV TRIDELTA, typ SBKC 102/SL-0 - október 2016

12 ks - Monitorovacie zariadenie preskokov typ DCC-2 - október 2016

75 ks - Zvodič prepätia 110kV TRIDELTA, typ SBKC102/SL-0 - september 2016

30 ks - Zvodič prepätia 110kV TRIDELTA, typ SBK- IV 102/10.3 - september 2016

105 ks - Monitorovacie zariadenie preskokov typ DCC-2 - september 2016

12 ks - Zvodič prepätia 110 kV TRIDELTA, typ SBKC 102/SL-0 - jún 2016

12 ks - Monitorovacie zariadenie preskokov typ DCC-2 - jún 2016

Popis: 

Dodávané zvodiče typu: TRIDELTA SBK -IV 96/10.3 a TRIDELTA SBKC 102/SL-0. Počítadlá zvodov typ DCC 2, vrátane dokumentácie STD.

Projektový manažér:

Martin Tomáň