Referencie 2010

Rekonštrukcia VVN rozvodne 110kV s dodávkou VVN zariadení pre automobilku Volkswagen Slovakia