Referencie 2010

Dodávka a montáž 2ks výkonový transformátor 12,5 MVA pre ZSR